αναπλάθομαι


αναπλάθομαι
αναπλάθομαι, αναπλάστηκα, αναπλασμένος βλ. πίν. 38

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.